X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Na wniosek klubów Śląski Związek Hokeja na Lodzie zmienia kategorie wiekowe dla uczestników VI Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja, który odbędzie się w dniach 22, 23, 24.04.2016 roku na stadionie zimowym w Tychach

Turniej planowany jest dla 30 drużyn z wszystkich ośrodków zajmujących się szkoleniem sportowym dzieci.

Kategorie wiekowe:
I kategoria: rocznik 2006 – 2007 15 drużyn
II kategoria: rocznik 2008 – 2009 15 drużyn
/maksymalna ilość zawodników 15+2 bramkarzy, natomiast minimalna 12+1bramkarz dopuszcza się wystawienie jednej drużyny z dwóch klubów pod jedną nazwą przy zgłoszeniu/ we wszystkich kategoriach mogą uczestniczyć dziewczynki.

Opłata organizacyjna do turnieju wynosi 400 zł.

Drużyny muszą mieć zawarte stosowne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków- polisy należy przesłać drogą mailową 7 dni przed rozpoczęciem turnieju na adres organizatora.

Zgłoszenia drużyn należy będą w formie elektronicznej na stronie VI Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja do dnia 16.03.2016 roku na adres mailowy ; szhl@szhl.com.pl i dokonaniu wpłaty opłaty organizacyjnej do dnia 23.03.2016 roku na Raiffeisen Bank Polska S.A. 10 1750 0012 0000 0000 2357 9944 – tytuł wpłaty VI Ogólnopolski Turniej Minihokeja.

Organizator gwarantuje obiekt, sędziów, opiekę medyczną, ochronę, wodę na mecze turniejowe, soczek, kanapkę dla każdego zawodnika w trakcie zawodów sportowych.

Każdy zawodnik otrzyma medal za zajęte miejsce a drużyna puchar/statuetkę. Dla każdej drużyny przewidujemy 17 medali.

Ze sportowym pozdrowieniem

Sekretarz SZHL

Danuta Piorun