Międzynarodowy Turniej Minihokeja na lodzie

Dla rodziców którzy przyjadą kibicować dzieci czasie turnieju ważne infomacje

 W czasie turnieju w strefie przy tafli lodowiska mogą przebywać tylko zawodnicy drużyn uczestniczących w meczach oraz kierownicy, trenerzy (dwie osoby dorosłe – posiadające identyfikatory wydane przez organizatora turnieju). Identyfikatory przeznaczone dla trenerów będą oznaczone dużą literą „T”, natomiast identyfikatory kierowników drużyn będą oznaczone dużą literą „K”.

W pobliżu tafli oraz boksów zawodniczych mogą znajdować się jedynie zawodnicy oraz osoby, które otrzymały identyfikator od organizatorów.

Formularz zgłoszeniowy Pliki do pobrania
Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych samorządu województwa śląskiego