X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Dla rodziców którzy przyjadą kibicować dzieci czasie turnieju ważne infomacje

 W czasie turnieju w strefie przy tafli lodowiska mogą przebywać tylko zawodnicy drużyn uczestniczących w meczach oraz kierownicy, trenerzy (dwie osoby dorosłe – posiadające identyfikatory wydane przez organizatora turnieju). Identyfikatory przeznaczone dla trenerów będą oznaczone dużą literą „T”, natomiast identyfikatory kierowników drużyn będą oznaczone dużą literą „K”.

W pobliżu tafli oraz boksów zawodniczych mogą znajdować się jedynie zawodnicy oraz osoby, które otrzymały identyfikator od organizatorów.