X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIHOKEJA NA LODZIE

Śląski Związek Hokeja na Lodzie organizuje turnieje finałowe rozgrywek minihokeja sezonu 2020 / 2021 w ramach:                           X Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja na Lodzie.

Turniej planowany jest dla trzech kategorii wiekowych, na 3 obiektach sportowych.

Kategorie wiekowe:  

 

I kategoria:  rocznik 2010 dla 12 drużyn / lodowisko w Tychach w dn. 10-11.04.2021 – mecze rozgrywane 2x15 minut na całej tafli, zmiany lotne – każda tercja osobno punktowana. Minimalna ilość zawodników 15+2 bramkarzy, maksymalna ilość zawodników 20+2 bramkarzy. 

 

Uwaga! Przyjmujemy już tylko zgłoszenia drużyn na listę rezerwową

 

II kategoria:  rocznik 2011, 2012 - dla 12 drużyn / lodowisko w Katowicach - Janowie w dn. 17-18.04.2021 / maksymalna ilość zawodników 15+2 bramkarzy, natomiast minimalna 12+1 bramkarz. Dopuszcza się wystawienie jednej drużyny z dwóch klubów lub więcej pod jedną nazwą przy zgłoszeniu / we wszystkich kategoriach mogą uczestniczyć dziewczynki w tych samych rocznikach jak chłopcy. 

 

Uwaga! Przyjmujemy już tylko zgłoszenia drużyn na listę rezerwową

 

III kategoria:  rocznik 2013 i młodsi, dla 12 drużyn / lodowisko w Jastrzębiu Zdroju w dn. 17-18.04.2021 / maksymalna ilość zawodników 15+2 bramkarzy, natomiast minimalna 12+1 bramkarz. Dopuszcza się wystawienie jednej drużyny z dwóch klubów lub więcej pod jedną nazwą przy zgłoszeniu / we wszystkich kategoriach mogą uczestniczyć dziewczynki w tych samych rocznikach jak chłopcy. 

 

Uwaga! Przyjmujemy już tylko zgłoszenia drużyn na listę rezerwową

Opłata organizacyjna dla każdego turnieju wynosi: 500,00 zł.

 

Drużyny muszą mieć zawarte stosowne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków - polisy należy przesłać drogą e-mailową 7 dni przed rozpoczęciem turnieju na adres organizatora.

 

Zgłoszenia drużyn należy dokonać do dnia 15 marca 2021 w formie elektronicznej na e-mail: szhl@szhl.com.pl z dopiskiem: X Ogólnopolski Turniej Minihokeja oraz dokonaniu opłaty organizacyjnej do dnia: 15.03.2021 roku na konto: BNP Paribas Bank Polska SA - numer konta: 10 1750 0012 0000 0000 2357 9944 – tytułem wpłaty X Ogólnopolski Turniej Minihokeja + nazwa klubu zgłaszającego drużynę oraz kategoria. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat. 

 

Szczegółowe regulaminy oraz terminarze będą ogłoszone do 23.03.2021 r.